Historia fotografii

Na 4. Fotocoolturze zaprezentujemy kilka wydarzeń związanych z historią fotografii.

 

 

Wystawa zabytkowych aparatów

Wraz ze Składem Pozytywów przygotujemy ekspozycję historycznych aparatów fotograficznych. Ponadto o 15:00 odbędzie się prelekcja dotycząca historii sprzętu fotograficznego – „Początki reportażu – historia rozwoju technologicznego”.

Oprócz aparatów pokazane zostaną dwie książki o tematyce fotograficznej z 1902 r. oraz 1907 r., wydane w Polsce; ponadto dwie ramy 100 x 70 z fotografiami polskich fotografików z przełomu XIX/XX wieku; oryginalne torby fotograficzne, kopiarka foto, stół retuszerski itd.


Pokaz technik klasycznych

Bogusław Biegowski, fotograf i propagator fotografii analogowej rozumianej jako niematerialne dziedzictwo kulturowe, poprowadzi happening – rekonstrukcję warsztatu i zabytkowej technologii wędrownego fotografa jarmarczno – odpustowego. Uczestnicy będą mogli poznać tajniki pracy warsztatu i otrzymają pamiątkową fotografię portretową wykonaną na miejscu, w ciągu kilku minut, w archaicznej technologii, na światłoczułym papierze fotograficznym.